Трябва да кликвате върху връзките - не ползвайте open in a new window